W Komendzie Portu Wojennego Świnoujście w dniach 18.11-22.11.2019 roku odbyło się szkolenie żołnierzy rezerwy.

W pierwszym dniu szkolenia, tj. 18 listopada, żołnierze zostali umundurowani i wyposażeni w osobisty sprzęt i uzbrojenie. Żołnierzy powitał na uroczystej zbiórce Zastępca Komendanta – Szef Sztabu KPW Świnoujście – kmdr por. Albin Sołtykiewicz.

 

Podczas kolejnych dni ćwiczeń największy nacisk położono na szkolenie do pełnienia służby na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych w macierzystych pododdziałach, zapoznaniem się z najnowszym sprzętem wojskowym przekazanym do użytkowania oraz strzelań szkolnych i bojowych. 21 listopada, jeden z żołnierzy zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, złożył przysięgę wojskową. W czasie wolnym od zajęć służbowych chętni żołnierze szkolącego się pododdziału mogli korzystać z oferty Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, miasta podziemnego na wyspie Wolin. Szkolenie rezerwy zakończyło się 22 listopada. Za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych podczas ćwiczeń, Szef Sztabu por. Albin Sołtykiewicz wyróżnił 3 żołnierzy rezerwy listami gratulacyjnymi.

 

por. Tadeusz ORŁOWSKI

Foto- http://kpws.wp.mil.pl/pl/4_124.html