OD 1 LIPCA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA BON WYSPIARZA SENIORA 2022
Od 1 lipca 2022 r. rozpoczynamy realizację programu Bon Wyspiarza Seniora.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, które w 2022 r. ukończyły lub ukończą co najmniej 65 rok życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. w 7 miejscach do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych. Będą one zlokalizowane:

– na Lewobrzeżu w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,
2) Urzędzie Miasta, ul. Wojska Polskiego 1/5,
3) Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1,
4) Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38A ,

– na Prawobrzeżu w filiach Miejskiego Domu Kultury:

5) na Warszowie, ul. Sosnowa 18,
6) w Przytorze, ul. Zalewowa 40,
7) w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.

Druki wniosków:

– w wersji papierowej dostępne będą w miejscach składania wniosków,

– w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta.

DRUK DOSTĘPNY TUTAJ

Osoby zamieszkujące na terenie Świnoujścia, ale nieposiadające zameldowania zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania, np. umowę najmu lub użyczenia lokalu, umowę o pracę, umowę lub opłacone rachunki za energię, gaz, wodę, telefon stacjonarny, telewizję kablową, korespondencję od instytucji wypłacającej świadczenia.

Realizację wniosków prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Wypłata świadczenia po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nastąpi na wskazane we wniosku konto lub w przypadku braku konta, przekazem pocztowym.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News