Szczecin – Miasto likwiduje opłatę targową – Kiedy na taki krok zdecyduje się Świnoujście ??

———–

Zniesienie opłaty targowej przyczyni się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na ulicach miasta, jarmarkach lub bazarach –   Informuje Szczeciński UM

Decyzja ta jest odpowiedzią na potrzeby i wnioski lokalnych kupców. Za zniesieniem opłaty targowej przemawia również aktualna sytuacja epidemiczna i potrzeba wsparcia podmiotów prowadzących działalność handlową, z których wiele zmaga się z ekonomicznymi skutkami pandemii.

Należy również podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat wpływy z opłaty targowej systematycznie spadały, przy jednoczesnym wzroście kosztów związanych z jej pobieraniem. W 2019 r. realny dochód GMS z tytułu tej opłaty wyniósł 127 263,80 zł (w 2016 r. było to 148 067,04 zł), co oznacza, że obecnie opłata targowa ma marginalny udział w budżecie miasta.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

 

Granice zostaną zamknięte ??