Przebywali i pracowali nielegalnie

23 obcokrajowców przebywało bądź pracowało w Polsce nielegalnie – wynika z ustaleń funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy przeprowadzili w ostatnim tygodniu kolejne kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

W 17 przypadkach powodem wydania decyzji zobowiązujących do powrotu był fakt, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu. Inne postępowania dotyczyły braku dokumentów uprawniających do wjazdu bądź przebywania w Polsce, nielegalnej pracy, a także braku środków pieniężnych wystarczających do pokrycia pobytu w Polsce. Wśród zweryfikowanych osób było 19 obywateli Ukrainy, 2 Gruzji oraz Mołdawianin i obywatelka Tajlandii.

Ponowny wjazd do Polski tych cudzoziemców możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 do 12 miesięcy. Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu