Kolejne nakazy opuszczenia Polski

24 obcokrajowców przebywało bądź pracowało w Polsce nielegalnie – wynika z ustaleń funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy przeprowadzili w ostatnim tygodniu kolejne kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

W 16 przypadkach powodem wydania decyzji zobowiązujących do powrotu był fakt, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Inne postępowania dotyczyły braku dokumentów uprawniających do wjazdu bądź przebywania w Polsce i nielegalnej pracy.

Wśród zweryfikowanych osób było 13 obywateli Ukrainy, 9 Gruzji oraz cudzoziemcy z Indii i Rosji.

Kontrole skutkujące zobowiązaniami do powrotu przeprowadzili funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Szczecinie, Władysławowie, Elblągu i Ustce.

Straż Graniczna