Komisja ds. VAT | Rozpatrzenie poprawek do projektu stanowiska Komisji Śledczej