Uprzejmie informujemy, że w dniach 07-12.09.2019 zostaną przeprowadzone planowane prace serwisowe urządzeń Terminalu LNG.

W związku z powyższym nastąpi kontrolowane zatrzymanie instalacji Terminalu.

Prace przeprowadzone zostaną pod nadzorem służb eksploatacyjnych oraz BHP spółki Polskie LNG we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

Podczas zatrzymania instalacji będzie okresowo widoczna „chmura” metanu nad wieżą wydmuchów.

Sytuacja ta jest normalna przy zatrzymanej instalacji, wynika ze specyfiki projektu całej instalacji.

Polskie LNG