Przewodnicząca Jabłońska nie odpowiada za słowa Radnej Jabłońskiej.

 

Przewodnicząca Jabłońska nie odpowiada za słowa Radnej Jabłońskiej – teraz Panie będą musiały się spotkać i przekazać sobie pismo.

Po ostatniej sesji Rady Miasta w Świnoujściu na której Pani Radna była łaskawa dopuścić się kłamstwa i pomówienia zwróciliśmy się z pytaniem do Przewodniczącej Rady Miasta Pani Elżbiety Jabłońskiej co miała na myśli:

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta w Świnoujściu – Pani Przewodnicząca był łaskawa stwierdzić; że wie Pani jakiej grupie zawodowej można zabrać pieniądze – podała Pani, że grupie zawodowej – Ksiądz Rydzyk – dodała Pani również, że są tam jakieś środki nieudokumentowane.

W związku z powyższym zwracam się do Pani z następującymi pytaniami:

Pierwsze najważniejsze – czy orientuje się Pani ile środków finansowych musi przeznaczyć obecny rząd na pokrycie żądań nauczycieli oraz ile środków dostaje Ksiądz Rydzyk ??

Drugie pytanie równie ważne – czy Pani jako osoba sprawująca tak ważną funkcję jak Przewodnicząca Rady Miasta złożyła zawiadomienie do odpowiednich organów państwa w związku z posiadaną przez Panią wiedzę dotycząca jakość finansowych nieprawidłowości ??

Pani Przewodnicząca w odpowiedzi stwierdziła, że jej wypowiedź nie ma nic wspólnego z pełniona przez nią funkcja Przewodniczącej Rady Miasta – W związku z powyższym poprosiliśmy Panią przewodniczącą o przekazanie tego pisma Radnej Jabłońskiej – nie wiemy na kiedy Panie umówiły się na spotkanie jednak my cierpliwie czekamy  na odpowiedź.

Świnoujście – Radna Jabłońska nazywa księdza Rydzyka grupą zawodową i posądza o nieprawidłowości finansowe ??