W Europie prawa i wolności związkowe, w tym prawo do strajku, podlegają ograniczeniom. I tak, w czerwcu 2018 Niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że urzędnicy państwowi (w tym także nauczyciele) nie mają prawa do strajku.