Brak ważnych wiz i przeterminowany okres pobytu to główne przyczyny wydanych przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej 15 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Kontrole przeprowadzili w tygodniu strażnicy graniczni z Gdańska, Świnoujścia, Władysławowa i Szczecina.

Wśród skontrolowanych cudzoziemców byli obywatele Rosji, Ukrainy, Turcji i Białorusi.

W ośmiu przypadkach powodem wszczęcia postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców było wykorzystanie przez nich dopuszczalnego okresu pobytu i brak ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

Cel pobytu trzech cudzoziemców z Ukrainy był niezgodny z deklarowanym, czterech innych cudzoziemców pracowało nielegalnie.

W konsekwencji wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna