W Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na „Gali Wolontariatu Czerwonokrzyskiego” szczecińscy policjanci odznaczeni zostali za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Uroczysta gala zorganizowana została z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Zaproszeni na nią policjanci zostali uhonorowani za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Kryształowym Sercem PCK został odznaczony Prezes Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie Pana Zbigniew Wegner.

Za zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa wyróżniono Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia nadkom. Mariusza Obsta oraz Pana Marka Ładziaka – członków Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie.

W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Ostrowski.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.