W piątek 8 grudnia, pożegnano elewów z Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej, którzy zakończyli trzymiesięczne szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych.

Podczas uroczystej zbiórki, elewów pożegnał Zastępca Komendanta – Szef Sztabu kmdr por. Albin Sołtykiewicz. Zwracając się do odchodzących żołnierzy, zastępca komendanta w swoim przemówieniu podziękował za zaangażowanie i trud związany z intensywnym szkoleniem oraz wysoką dyscyplinę pododdziału.

Życzył im również powodzenia w realizowaniu planów i zamierzeń, również tych związanych z dalszym pełnieniem czynnej służby wojskowej. Elewi, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkoleniu, otrzymali wyróżnienia.

Ponadto zastępca komendanta podziękował kadrze dowódczej Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej za zaangażowanie i poświęcony czas na rzecz prawidłowego funkcjonowania procesu szkolenia.

kpt. mar. Paweł Rozenfeld