Dwa kolejne posterunki Policji powróciły na mapę województwa zachodniopomorskiego. Symboliczne klucze do posterunków w Dziwnowie i Kołbaskowie odebrali ich kierownicy. W uroczystości otwarcia wzięła udział nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła oraz przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego i lokalna społeczność.

Podczas uroczystości nadinsp. Helena Michalak odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, w którym Minister wyraził przekonanie, iż przywrócone posterunki pozytywnie wpłyną na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Przywrócenie Posterunków Policji było potrzebą, która płynęła od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Utworzenie tych jednostek było poprzedzone konsultacjami społecznymi, analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dzięki popraciu i zaangażowaniu władz samorządowych.

Nieruchomość przy ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie, na której znajduje się budynek trzykondygnacyjny został w maju zmodernizowany na potrzeby Posterunku Policji.

Między innymi zmieniono elewację zgodnie ze standardami obowiązującymi w Policji, zainstalowany został monitoring na zewnątrz budynku oraz wewnątrz. Przeprowadzony remont zwiększył komfort odwiedzających jednostkę i polepszył warunki pracy policjantów. Planowany jest kolejny etap remontu, w trakcie którego między innymi zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.

Służbę w Dziwnowie pełnić będzie 7 policjantów, w tym dzielnicowi, policjant ds. kryminalnych, policjanci Zespołu ds. Prewencji. Dodatkowo w okresie sezonu letniego do pełnienia służby na terenie miasta i gminy Dziwnów będą delegowani policjanci Oddziału Prewencji w Szczecinie.

W odtworzonym posterunku służbę pełnić będzie 8 policjantów. Dotychczas rejon gminy Kołbaskowo obsługiwało dwóch dzielnicowych mających siedzibę w Komisariacie Policji w Mierzynie.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AG