Praktyki podchorążych AMW na okrętach flotylli

Dzisiaj, piątek 22 lipca, w jednostkach wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kończą się praktyki specjalistyczne podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

Przez dwa tygodnie przyszli oficerowie zdobywali umiejętności i doświadczenie na trałowcach oraz okrętach transportowo – minowych.

Praktykantów, w dniu ich przyjazdu do Świnoujścia, przywitał we flotylli Szef Szkolenia 8.FOW kmdr Jarosław Kukliński. Podchorążowie, na czas trwania praktyki, przydzieleni zostali na stanowiska okrętowe zgodnie z wybranym przez nich kierunkiem studiów. Plan praktyk został tak skonstruowany, aby po ich ukończeniu podchorążowie zdobyli wymaganą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności i doświadczenia związane z eksploatacją uzbrojenia oraz urządzeń okrętowych. Oprócz zajęć specjalistycznych studenci uczestniczyli w codziennym życiu załóg okrętowych. Podczas wyjść na morze realizowali oni zadania zgodnie z przydzielonymi stanowiskami. Jednym z ważniejszych epizodów praktyk było szkolenie w komorze OPA. Praktykanci uczyli się jak radzić sobie z wdzierającą się do wnętrza kadłuba wodą zarówno w przypadku uszkodzenia rurociągów okrętowych jak i przebicia kadłuba.

Bieżąca edycja praktyk to 15-dniowe szkolenie specjalistyczne, w którym uczestniczą studenci wojskowi wydziałów Mechaniczno-Elektrycznego oraz Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego trzeciego roku studiów pierwszego stopnia AMW.

Podchorążowie na okrętach są częstymi gośćmi. W toku studiów kierowani są na okręty kilkakrotnie. Zdobywają na nich wiedzę praktyczną, bezpośrednio związaną z ich przyszłym zawodem. Programy praktyk dostosowane są do poziomu wiedzy podchorążych uzyskanej w poszczególnych latach studiów i stanowią jej niezbędne uzupełnienie.

Foto,info: MW