Przypominamy, że w środę 14 stycznia 2015 r. specjaliści z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża będą przewozić na poligon niewybuchy znalezione podczas prac na kanałach Mielińskim i Piastowskim. Dlatego też ze względów bezpieczeństwa w tych dniach, w godzinach 8.00 – 12.00, będzie obowiązywał zakaz przebywania osób postronnych, w tym wędkarzy, zarówno na wodzie, jak i na lądzie w okolicach kanałów Mielińskiego oraz Piastowskiego, a także Świny od północnego do południowego cypla wyspy Mielin.