Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie spotkała się wczoraj z uczniami Szkoły Podstawowej w Będargowie i rozmawiała o problematyce dotyczącej narkotyków i dopalaczy.

Podczas wizyty asp. szt. Monika Garbiak zaprezentowała filmy poruszające temat uzależnienia od groźnych dopalaczy oraz omówiła negatywne w skutkach zdarzenia osób po ich zażyciu.

W ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, choszczeńscy policjanci organizują w szkołach spotkania edukacyjne. Podczas zajęć funkcjonariusze omawiają zasady odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w związku z popełnianiem czynów karalnych w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także omawiają przepisy zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto przestrzegają przed negatywnymi skutkami zażywania wszelkich środków odurzających, przypominając jednocześnie przypadki zatruć młodych osób dopalaczami, które skutkowały poważnymi i nieodwracalnymi zmianami, a nawet śmiercią.

mł. asp. Jakub Pialik