Wielki Post – Posypmy głowy popiołem – Popielec – Środa popielcowa

Wielki Post – Posypmy głowy popiołem – Popielec – Środa popielcowa

Posypmy głowy popiołem

1. Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem; zapustne śmiechy na stronę, cierniową wijmy koronę.

2. Posypmy głowy popiołem, grzmi niebo głosem surowym:  “Pokutę czyńcie za grzechy, na stronę teraz uciechy”.

3. Posypmy głowy popiołem, otoczmy Pana pospołem, bo Pański sąd sprawiedliwy, a dla grzesznika straszliwy.

4. Posypmy głowy popiołem, już Zbawca cierpieć gotowy, ponosić męki, katusze, by nasze odkupić dusze.

5. Posypmy głowy popiołem, o śmierci myślmy pospołem; nim głosu Twego wezwanie na sąd Twój stawi nas, Panie.

6. Posypmy głowy popiołem, z Chrystusem nieśmy krzyż społem, abyśmy z Nim zmartwychwstali i hymn Mu chwały śpiewali.


Related posts

Piątek – Nie zapomnij o Drodze Krzyżowej

Dziś Piątek III tygodnia Wielkiego Postu – Nie zapomnij o Drodze Krzyżowej

Dziś piątek – nie zapomnij o Drodze Krzyżowej