Strona główna » Straż Pożarna – Międzyzdroje

Straż Pożarna – Międzyzdroje

[vc_row][vc_column][vc_wp_text title=”Straż Pożarna – Międzyzdroje”]Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach

72 – 500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 25

Rok utworzenia: 1949r.

Działalność w obszarze: ratownictwo, prewencja, propagowanie kultury fizycznej i oświaty.

Cel działania organizacji: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych samorządowych przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Całoroczna działalność: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Kontakt:

tel.: 99


Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiniu

72 – 500 Międzyzdroje – Lubin, ul. Główna 1

Rok utworzenia: 1967r.

Działalność w obszarze: ratownictwo, prewencja, propagowanie kultury fizycznej i oświaty.

Cel działania organizacji: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych samorządowych przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Całoroczna działalność: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Organizacja imprez kulturalnych: Dzień Strażaka.

Kontakt:

strona: www.lubin.osp.org.pl
e-mail: osplubin@o2.pl
tel.: 998[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW