Świnoujście wspiera seniorów – Bon Wyspiarza Seniora  złóż wniosek do 30 września

Świnoujście - Bon seniora

Świnoujście wspiera seniorów – Bon Wyspiarza Seniora  złóż wniosek do 30 września

 


 

BON WYSPIARZA SENIORA

Rozpoczynamy w Świnoujściu realizację programu Bon Wyspiarza Seniora.

Świnoujście wspiera seniorów – Bon Wyspiarza Seniora 2023

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

w dniu złożenia wniosku, stale zamieszkują na terenie Gminy Miasto Świnoujście i zamieszkiwały tu stale przez okres co najmniej 36 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku, które w 2023 r. kończą 65 lat albo więcej.

ANTY POLSKI GNIOT ZIELONA GRANICA ZMIAŻDŻONY PRZEZ INTERNAUTÓW – KINA REZYGNUJĄ Z EMISJI FILMU

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w terminie do 30 września 2023 r. w 7 miejscach do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych zlokalizowanych:

– na Lewobrzeżu w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,
2) Urzędzie Miasta, ul. Wojska Polskiego 1/5,
3) Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1,
4) Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38A ,

– na Prawobrzeżu w filiach Miejskiego Domu Kultury:

5) na Warszowie, ul. Sosnowa 18,
6) w Przytorze, ul. Zalewowa 40,
7) w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.

Druki wniosków:
– w wersji papierowej dostępne będą w miejscach składania wniosków,
– w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta.

ŚWINOUJŚCIE – MILIONY NA INWESTYCJE KOLEJNY KROK W ROZWOJU MIASTA – TO MUSI DENERWOWAĆ NIEMCÓW

Osoby zamieszkujące na terenie Świnoujścia ale nieposiadające zameldowania zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania np. umowę najmu lub użyczenia lokalu, umowę o pracę, dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu, korespondencję z instytucją wypłacającą świadczenia, deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Realizację wniosków prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Wypłata świadczenia po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nastąpi na wskazane we wniosku konto.

 

Info UM Świnoujście

 

ŚWINOUJŚCIE. UWAŻAJCIE W PARKU. BOBRY „PODGRYZŁY” WIELE DRZEW

Related posts

Dzień dobry Świnoujście

Świnoujście, plaża, promenada, palmy – Kto może nad morze !! Zapraszamy do Świnoujścia

Ostrzeżenie o burzach dla Pomorza Zachodniego – 10 powiatów w tym Świnoujście