Za nami uroczystość ślubowania nowoprzyjętych strażaków z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Ślubowanie strażaków PSP

W dniu 24 lutego 2023 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o godz. 12.00 odbyła się uroczystość ślubowania nowoprzyjętych strażaków z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Na zdjęciu widoczni od prawej Komendant Miejski Państwowej Straży pożarnej w Świnoujściu oraz nowoprzyjęty strażak pozujący do zdjęcia na tle baneru “30 lecia PSP”. W tle widać innych zaproszonych gości oraz gospodarza uroczystości Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wszyscy w umundurowaniach wyjściowych, osoby cywilne na wyjściowo. Ślubowany strażak w umundurowaniu koszarowym.
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Tomczyk przyjął ślubowanie, które złożyli strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Wśród nowoprzyjętych strażaków z terenu województwa zachodniopomorskiego jest świnoujski funkcjonariusz str. Dżastin Grzeszczuk.

W uroczystości poza funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli:

– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Joachim Brudziński,

– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Leszek Dobrzyński,

– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Artur Szałabawka,

– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Czesław Hoc,

– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Michał Jach,

– Wicewojewoda Zachodniopomorskie, Pan Mateusz Wagemann,

– Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Pan st. bryg. Mariusz Hulewicz,

– Komendanci Służb i Dyrektorzy Instytucji współdziałających.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby i wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia — nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Opracowanie: kpt. Paweł Piorun, KM PSP w Świnoujściu

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu, KW PSP w Szczecinie

Related posts

Świnoujście. Pożar samochodu w okolicach przeprawy Karsibór – Video

Świnoujście. Groźny wypadek na terenie budowy S3 w Świnoujściu

Świnoujście. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania strażaków oraz przejścia na emeryturę mł. bryg. Tomasza Samborskiego