Pasowanie na ucznia

W piątek, 1 października, na pokładzie okrętu ORP Gniezno blisko 100 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu zostało uroczyście pasowanych na ucznia.

Marynarka Wojenna

Na pokładzie okrętu dzieci czterech klas pierwszych stały się uczniami. Uroczystość poprowadził oraz nadał aktu pasowania dowódca okrętu ORP „Gniezno” kmdr ppor. Przemysław Lizik poprzez dotknięcie ramion uczniów pałaszem. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły sumienną naukę i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich. Ślubowanie złożyli także rodzice przyrzekając, że wspierać będą swoje dzieci w wypełnianiu szkolnych powinności.

Marynarka Wojenna

Z okazji wstąpienia do grona uczniów, życzenia osiągania jak najlepszych wyników w nauce złożyła dzieciom dyrektor szkoły pani Kamila Jelonek. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny. Każdy pasowany uczeń na pamiątkę wydarzenia otrzymał dyplom.

Marynarka Wojenna

8. Flotylla Obrony Wybrzeża od 1970 roku ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Świnoujściu, kiedy to szkoła za swojego patrona przyjęła Marynarkę Wojenną RP. Każdego roku organizowanych jest wspólnie kilkanaście imprez, a pasowanie na ucznia klasy pierwszej na pokładzie okrętu wojennego wpisało się na stałe w tradycję szkoły.

Marynarka Wojenna

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News