List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Już za chwilę we wszystkich polskich szkołach dźwięk dzwonka rozpocznie nowy rok szkolny 2021/2022. Przed nami wiele zadań. Wśród priorytetów polityki oświatowej państwa znajdują się: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności, czy wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

Na zdjęciu na pierwszym planie Zachodniopomorska Kurator Oświaty podpisująca list. W tle po lewej stronie flaga Unii Europejskiej oraz Polski, po prawej fragment roll-upu z wizerunkiem budynku Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Drodzy Nauczyciele
Życzę Wam sukcesów w realizacji ambitnych planów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do celu i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, które towarzyszą nam na progu każdego nowego roku szkolnego. Wasz profesjonalizm i zaangażowanie są najważniejszym elementem sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów.

Drodzy Uczniowie
Zdaję sobie sprawę, jak bardzo stęskniliście się za bezpośrednim kontaktem ze swoimi rówieśnikami i nauczycielami. Życzę Wam, aby czas spędzony w szkole był źródłem inspiracji, ciekawych doświadczeń, rozwijania pasji oraz budowania przyjaznych relacji z koleżankami i kolegami. Niech edukacja stanie się przyjemnością odkrywania tego, co nieznane, a każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami.

Drodzy Rodzice
Zaufanie i współpraca między Wami a Nauczycielami jest kluczowa dla właściwej organizacji kształcenia. Dlatego dziękuję Wam, że wspieracie działania szkoły. Życzę Państwu, abyście mogli każdego dnia cieszyć się z postępów i osiągnięć swoich dzieci.

Nowy rok szkolny to czas mierzenia się z pandemią koronawirusa. Dlatego przypominam, że Minister Edukacji i Nauki, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne, które będą obowiązywać od 1 września. Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa oraz o ich przestrzeganie.

Życzę Wam wszystkim, aby był to pomyślny rok, pełen dydaktycznych, wychowawczych i osobistych sukcesów. Bądźcie bezpieczni i zdrowi!

Z wyrazami szacunku,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska–Kulesza

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News