Dowództwo Generalne RSZ: 76 proc. żołnierzy zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19

76 proc. żołnierzy zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 – poinformował PAP rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak. W ocenienie Dowództwa, pomimo tak wysokiego wskaźnika zaszczepiania wojskowych, wpływ pandemii na funkcjonowanie Sił Zbrojnych nadal istnieje.
Ppłk Pawlak odpowiadając na pytania PAP poinformował, że do 20 lipca w jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu RSZ (DGRSZ) w pełni zaszczepiono 76 proc. żołnierzy.

W odpowiedzi rzecznik DGRSZ podkreślił, że jest to znacznie wyższy wskaźnik zaszczepienia niż ten osiągnięty dla ogółu polskiego społeczeństwa (około 44 proc. populacji Polaków jest obecnie w pełni zaszczepionych). „Ponieważ wojsko nie jest instytucją hermetycznie zamkniętą i żołnierze stykają się na co dzień ze środowiskiem cywilnym więc potencjalne ryzyko zakażenia a tym samym wpływu na funkcjonowanie Sił Zbrojnych istnieje” – napisał ppłk Pawlak.

Dodał, że w Siłach Zbrojnych szczepienia nadal są realizowane „zgodnie z zaakceptowaną przez Ministra Obrony Narodowej koncepcją przeprowadzenia w resorcie obrony narodowej szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Zapytany, czy wojsko przewiduje dodatkowe działania w związku z przewidywaną kolejna falą zakażeń poinformował, że 100 proc. żołnierzy podlegających Dowództwu Generalnemu RSZ jest przeszkolonych w zakresie zdolności do wsparcia organów administracji publicznej w związku z występowaniem stanu epidemii. Ponadto zapewnił, że wojsko „stale utrzymuje w gotowości, w określonych reżimach czasowych siły i środki” przygotowane w realizacji zadań przeciwdziałających epidemii COVID-19.

„Siły Zbrojne w walkę z COVID-19 włączyły się od samego początku pandemii udzielając wsparcia i pomocy na wielu płaszczyznach. Na rzecz organów administracji publicznej działają wojskowe zgrupowania zadaniowe (WZZ), które udzielają wsparcia podmiotom pozawojskowym, w zakresie pobierania wymazów, ewakuacji, szczepień itd. Mają one do dyspozycji m.in.: wojskowe szpitale polowe, pojazdy sanitarne, mobilne zespoły medyczne, mobilne laboratoria mikrobiologiczne oraz personel medyczny” – napisał ppłk Pawlak.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za dowodzenie jednostkami wojskowymi rodzajów sił zbrojnych w czasie pokoju i kryzysu. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ mok/

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News