Darowizna dla honorowych krwiodawców – również za oddanie osocza przez ozdrowieńców

Darowizna dla honorowych krwiodawców również za oddanie osocza przez ozdrowieńców

130 zł za litr oddanej honorowo krwi można odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Ozdrowieńcy oddający osocze traktowani są jak honorowi krwiodawcy.

Darowizna dla honorwych krwiodawców sumuje się z innymi darowiznami – suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu/przychodu.

Podatnicy składając roczne zeznanie podatkowe mogą odliczyć od dochodu/przychodu darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi.

Co można odliczyć

Odliczyć można wartość faktycznie dokonanej krwi, jej składników lub osocza. Suma tych darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu/przychodu darczyńcy. Pamiętać też trzeba, że darowizna ta sumuje się z innymi darowiznami np. na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe.

Podatnik może odliczyć 130 zł za 1 litr oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty.

Odliczenia dla ozdrowieńców oddających osocze

Ozdrowieńcy, którzy oddają osocze będą mogli skorzystać z darowizny dla honorowych krwiodawców na równi z honorowymi krwiodawcami.

Wysokość odliczenia ustalana będzie na podstawie zaświadczenia jednostki pobierającej krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników, np. osocza przez krwiodawcę.

Co jest potrzebne, żeby odliczyć darowiznę

Podatnik odliczający darowiznę powinien udokumentować fakt oddania krwi, czy osocza zaświadczeniem od jednostki, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi, np. centrum krwiodawstwa. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jak odliczyć darowiznę dla honorowych krwiodaców

Darowiznę odlicza się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT36, PIT37 lub PIT-28. Darowiznę krwi podatnik wykazuje w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego.

Można również odliczać ją w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czy też obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

W zeznaniu podatkowym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News