Świnoujście – Żmurkiewicz i radni Platformy Obywatelskiej szykują nam kolejną podwyżkę ??

Kolejną podwyżkę za wywóz śmieci szykuje nam Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz i jego koalicjanci z Platformy Obywatelskiej.

Już na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przegłosowany projekt uchwały który zmusi mieszkańców do większych opłat za wywóz śmieci.

Czy czas pandemii – gdy mieszkańcy muszą borykać się z problemami – utraty pracy – spadku dochodów podwyżka jest nieunikniona ??

Granice zostaną zamknięte ??

Pamiętajcie Nikt Ci tyle nie da ile Prezydent Żmurkiewicz – oraz radni Platformy Obywatelskiej mogą obiecać

Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) .dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 1, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 8,40 zł za 1m3 zużytej wody miesięcznie;
2) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 2 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 27,70 zł od mieszkańca miesięcznie
§ 3. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w następującej wysokości:
1) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 1,stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 16,80 zł za 1m3 zużytej wody miesięcznie;
2) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 2 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi-55,40 zł od mieszkańca miesięcznie.