Prace gołębiarskie mogą wiązać się z odkryciem „niespodzianek” – niewybuchy” na pokładzie zawsze będzie obecnych dwóch saperów – na wypadek, gdyby pogłębiarka wykopała coś niebezpiecznego !