Ubezpieczenie od utraty pracy – kiedy może się przydać?

Niektórzy, obawiając się utraty pracy, skrupulatnie gromadzą oszczędności, aby przetrwać czas, w którym będą pozbawieni źródła dochodów. Jednak istnieje sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości bez stosowania takiego reżimu finansowego. Jest nim polisa obejmująca ubezpieczenie od utraty pracy. Kiedy ubezpieczony może skorzystać z odszkodowania gwarantowanego przez ubezpieczyciela? 

Ubezpieczenie od utraty pracy – dlaczego warto?

Wystarczy, że zsumujesz ze sobą kwoty, które co miesiąc wydajesz na opłacenie rachunków za prąd, multimedia czy czynszu za mieszkanie. Ta niemała suma to twoje zobowiązania – będziesz musiał je uiszczać także wtedy, gdy stracisz pracę. 

Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak długo pracujesz w swojej firmie i jakie masz doświadczenie, możesz nagle zostać zwolniony. Krach gospodarczy czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa oznacza, że zawsze istnieje ryzyko utraty posady.

Właśnie dlatego ubezpieczenie od utraty pracy to rozwiązanie dla niemal wszystkich osób zarabiających na utrzymanie swoje lub swojej rodziny. Niekiedy wykupienia takiej polisy wymagają banki w związku z udzieleniem kredytu. Wtedy, w przypadku stracenia źródła dochodu, odszkodowanie jest wypłacane na poczet uiszczanych rat.

Przezorni powinni pomyśleć również o polisie na wypadek niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany wtedy wypłacać środki pieniężne, gdy stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwi mu pracę zarobkową.

Jeżeli zastanawiasz się nad polisą na wypadek utraty źródła dochodów, zajrzyj na  stronę https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-od-utraty-pracy-kiedy-moze-sie-przydac/135.html.

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy – kiedy jest możliwa?

Osoby, które zawarły taką umowę z ubezpieczycielem, mogą spać spokojnie. Z wyjątkiem kilku nietypowych sytuacji, zawsze wypłaci on odszkodowanie osobie, która straciła pracę. Wyjątkami od tej reguły są np.:

  • zwolnienie się z pracy przez samego zatrudnionego
  • utrata dochodu z tytułu umowy zlecenie i o dzieło
  • zwolnienie z pracy w spółce, której udziałowcem była bliska osoba zatrudnionego 
  • wygaśnięcie umowy o pracę zawartej na czas określony
  • sytuacja, gdy pracownik rozwiązał umowę pracę na podstawie porozumienia stron
  • utrata pracy nastąpiła na skutek strajku, zamieszek, wybuchu wojny.

Natomiast gdy zatrudniony otrzymał wypowiedzenie od swojego pracodawcy, sytuacja jest jasna – ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie. Stanie się tak również wtedy, gdy przedsiębiorstwo, w którym pracował, ogłosi upadłość lub gdy pracodawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie muszą martwić się również ci, którzy sami mają działalność gospodarczą – w przypadku, gdy sytuacja zmusi ich do zaprzestania jej prowadzenia, będzie im przysługiwało odszkodowanie.