Okres wakacyjny jest czasem wzmożonej pracy Inspekcji Sanitarnej. Kontrole sanitarne w punktach handlowych, gastronomicznych w sezonie letnim co do zasady są wzmożone. Kontrole w tym roku są i będą prowadzone zarówno w zakresie stałych zagadnień Inspekcji Sanitarnej, jak i w zakresie przestrzegania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii.

W ciągu jednego dnia w województwie zachodniopomorskim prowadzono akcję kontroli lokali gastronomicznych. Ogółem przeprowadzono 87 kontroli. W 46 lokalach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pozostałych 41 stwierdzono nieprawidłowości i nałożono 30 mandatów na kwotę 9 400 złotych.

Mandaty wystawiane były m.in. za:

 Brak ręczników papierowych i środka do dezynfekcji rąk przy umywalce w pomieszczeniu w którym przygotowuje się posiłki
 Opakowania jednorazowe do sosów przechowywane na brudnym grzejniku w kuchni
 Przechowywanie opakowań jednorazowych do kontaktu z żywnością w przypadkowych miejscach
 Zapas surówek przechowywanych w pojemnikach po ogórkach
 Brudno utrzymane półki, regały, blaty; zły stan techniczny mebli, brudne, tłuste, zły stan techniczny obiektu
 Artykuły spożywcze (kapusta kiszona) przechowywana miejscu nasłonecznionym
 Nieokazanie bądź brak dokumentacji HACCP
 Brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
 Przeterminowane produkty
 Brudny sprzęt produkcyjny
 Brak środków do mycia i dezynfekcji rąk przy umywalne w pomieszczeniu produkcyjnym

W pasie nadmorskim podczas jednodniowej akcji kontroli lokali gastronomicznych przeprowadzono 31 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w 18 lokalach, w 13 nieprawidłowości nie stwierdzono. 2 obiekty działały bez zatwierdzenia działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Za stwierdzone nieprawidłowości wystawiono mandaty – 17 na kwotę 5 000 złotych, m.in. za:

 Brak badań do celów sanitarno – epidemiologicznych
 Brak warunków do mycia świeżych owoców
 Brak do wglądu aktualnego badania wody do spożycia
 W toalecie dla klientów brak bieżącej ciepłej wody
 Na blatach roboczych przetrzymywanie gotowych produktów i narzędzi roboczych
 Wprowadzanie do obrotu środki spożywcze po upływanie daty minimalnej trwałości/daty ważności
 W lodówkach brak segregacji produktów, razem trzymane surowe mięso i surówki gotowe do spożycia
 Mrożenie we własnym zakresie, bez oznakowania surowe mięso i to po obróbce termicznej, mrożenie gotowych gofrów
 Lody nieoznakowane w tym 3 kuwety rozmrożonych lodów (zostały wycofane z użytku)
 Duże ilości zamrożonego kruchego ciasta
 Brak środka dezynfekującego do powierzchni mających kontakt z żywnością
 Mrożenie artykułów pochodzenia zwierzęcego po upływie terminu przydatności do spożycia

W lokalach, w których stwierdzano nieprawidłowości wydawano decyzje o wycofaniu produktów z obrotu, zaplanowano kontrole sprawdzające, wszczynano postępowania administracyjne, a także kierowano wnioski o nałożenie kary.