W niedzielę wybory prezydenckie

Już w niedzielę 28 czerwca będziemy głosować w wyborach prezydenckich. Na terenie miasta jest 25 obwodowych komisji wyborczych oraz 2 lokale odrębne w szpitalu miejskim i zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, 13 z nich jest dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokale są przygotowane na przyjęcie większej liczby wyborców ze względu na możliwość zgłaszania się osób z zaświadczeniem do głosowania.

W Świnoujściu jest 31 649 osób uprawnionych do głosowania. Chęć głosowania korespondencyjnego wyraziło 125 osób. Do spisu wyborców dopisało się 1106 osób. Jest to liczba dwukrotnie większa w stosunku do poprzednich wyborów prezydenckich.

Lokale wyborcze otwarte są od godz. 7.00 do 21.00.

Warto pamiętać o ogólnie obowiązujących wymaganiach sanitarnych w lokalach wyborczych tj. należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica lub innego rodzaju zasłona), należy
przestrzegać właściwego dystansu od innych osób – minimum 1,5 m. Przed wejściem do lokalu wyborczego należy zdezynfekować ręce.

Przestrzeganie tych zasad pomoże wszystkim, i głosującym i członkom komisji w sprawnym przeprowadzeniu tych wyborów. Zaleca się używanie własnych rękawiczek jednorazowych i własnego długopisu.

Joanna Ścigała
BIK UM Świnoujście

 

Siedziby obwodowych komisji wyborczych w Świnoujściu