Kolejna neutralizacja – mina i bomba w Świnoujściu

Jednostka pływająca SG-070 z Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej zabezpieczała 17 czerwca rejon przeprawy promowej Karsibór i Kanału Piastowskiego w Świnoujściu w związku z neutralizacją niemieckiej miny i bomby z czasu II wojny światowej.

Działania przeprowadzili saperzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, którzy współdziałali z innymi służbami, w tym ze Strażą Graniczną. Wykryte w wodzie niewybuchy z okresu II wojny światowej sklasyfikowano jako brytyjską minę lotniczą typ Mark VI (425 kg materiału wybuchowego) oraz niemiecką bombę głębinową WBD (125 kg materiału wybuchowego).

 

Straż Graniczna