Budowa przystani kajakowej w Karsiborze nabiera tempa

Zakończono prace hydrotechniczne, zamontowano ściankę szczelną, która oddziela grunt od wody. W kwietniu wykonywane są roboty kafarowe, zamontowano ścianki pod slip, wykonano elementy pomostu stałego. Trwają roboty żelbetowe, wykonywane są fundamenty pod toaletę, początek prac do montażu pod kładkę pieszą.

W ramach zagospodarowania terenu ściągnięto humus , zamontowano zabawki terenowe na placu zabaw. Prace ziemne zostały zakończone. W następnej kolejności planowane są prace pod pomost pływający, po zakończeniu tych prac firma Karos dostarczy i zamontuje pomosty pływające. Ponadto realizowane będą roboty elektryczne , fundamenty pod lampy oświetleniowe.

Info- foto – UM Świnoujście