Wniosek lokalizacyjny w ramach rozbudowy terminalu LNG

Polskie LNG S.A. w Świnoujściu złożyło do wojewody zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji „Budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV”.

Głównym elementem inwestycji jest budowa żelbetonowej estakady. Konstrukcja będzie kontynuacją estakady zaczynającej się przy pomoście załadunkowym na nowym nabrzeżu. Estakada prowadzi do punktów włączenia rurociągów technologicznych części morskiej z częścią lądową, w pobliżu budynku podstacji elektrycznej oraz planowanego III zbiornika magazynowego.

Pierwotny projekt rozbudowy terminalu zakładał włączenie nowoprojektowanego rurociągu w istniejący, główny rurociąg kriogeniczny łączący istniejące nabrzeże z częścią lądową. Taka operacja wymagałaby zatrzymania pracy terminalu na minimum 2 miesiące.

Budowa estakady pozwoli na uzyskanie niezależności nowego nabrzeża i trzeciego zbiornika od istniejącej części technologicznej terminalu. Większość prac będzie wykonywana poza obszarem instalacji wykorzystywanej do zapewnienia bieżącej pracy terminalu, co niewątpliwie przełoży się na bezpieczeństwo robót i inwestycji.

– Rozwiązanie przyjęte przez inwestora pozwoli na podłączenie trzeciego zbiornika LNG, przy jednoczesnym, nieprzerwanym dostarczaniu gazu ze świnoujskiego terminalu do Polski – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Konieczność budowy dodatkowej podstacji elektrycznej 6/0,4 kV wynika z późniejszych decyzji o dodaniu (w ramach rozbudowy) kolejnych funkcjonalności terminalu m.in. dodatkowej pompy LNG w nowym zbiorniku i kompresorów stacji sprężania gazu odparowanego (BOG).

Centrum Prasowe Wojewody
Wały Chrobrego 4