Mikrorachunek podatkowy – jak regulować tytuły wykonawcze

Jeśli należności objęte tytułem wykonawczym dotyczą zobowiązania podatkowego w konkretnym podatku, powinny być realizowane z wykorzystaniem formatki przeznaczonej do obsługi przelewów podatkowych. W zależności od typu zobowiązania powinien być wskazywany odpowiedni rodzaj płatności (symbol formularza) i okres.

Wpłaty ściągnięte przez komorników na rzecz urzędów skarbowych powinny być wpłacane na rachunek wskazany w tytule wykonawczym jako rachunek wierzyciela.

Natomiast w związku ze zmianą przepisów i rachunków urzędów skarbowych w odniesieniu do tytułów wykonawczych wystawionych do 31.12.2019 r., dopuszczalne są dwie formy:

na rachunek urzędu skarbowego – dla innych dochodów wskazany w Wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych lub na indywidulany rachunek podatkowy podatnika – którego dotyczą zobowiązania.

Rachunek taki można pozyskać w generatorze mikrorachunku podatkowego.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Sk