Niewybuchy z okresu II wojny światowej ujawniono na placu budowy tunelu w Świnoujściu.

Wykonawca inwestycji natrafił na nie po stronie wyspy Uznam podczas wykonywania przyłącza elektroenergetycznego.

Pozostałości z czasów wojny wykryto w trakcie układania kabla, który zasilać będzie przyszły zakład prefabrykacji.

Wykonawca, zgodnie z zasadami postępowania z niewybuchami i niewypałami, powiadomił odpowiednie służby, po czym przedmioty niebezpieczne zostały natychmiast wywiezione z budowy przez patrol saperski. Nadzór saperski Wykonawcy, stale monitorujący przebieg prac,dokonał sprawdzenia okolicznego terenu, po czym Wykonawca podjął na nowo prace przy budowie przyłącza.

Znalezione na placu budowy niewybuchy nie posiadały zapalników. Prawdopodobnie, jako zbyteczne, zostały tu zwiezione tuż po
wojnie i zakopane.

UM