WSTĘPNE DANE O BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – PAŹDZIERNIK 2019

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w październiku 2019 roku wyniosła 40 261 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 22 osoby (0,1%), a w porównaniu z październikiem 2018 roku jest niższa o 4 064 osoby (9,2%).

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2019 r. wyniosła 6,5% wobec 7,1% rok wcześniej.

Bezrobocie w regionie na koniec października 2019 roku może pozostać na poziomie 6,5%.

W październiku 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 6 749 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 173 miesiąc wcześniej i 6 888 w październiku 2018 r.