Sesja Rady Miasta Świnoujście.

Na 24 października 2019 roku (czwartek), na godz. 9.00, Przewodnicząca RM Elżbieta Jabłońska zwołuje XIX sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Poniżej projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń komisji rady.

Projekt porządku obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych

w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2028.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasto Świnoujście, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do składu Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „SASANKA” w Świnoujściu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.

14. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska