Tunel w Świnoujściu można zacząć budować

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. To formalne pozwolenie na budowę stałego połączenia. Ceremonia odbyła się nad brzegiem Świny, po stronie wolińskiej, w miejscu gdzie za nieco ponad trzy lata znajdzie się wjazd do tunelu.

– Warto mieć marzenia, bo marzenia się spełniają – tymi słowami Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił się do przedstawicieli samorządu Świnoujścia. – Gdyby nie upór władz samorządowych, trudno byłoby zrealizować ten projekt, a nie jest to projekt Świnoujścia, nie województwa zachodniopomorskiego. To projekt wszystkich Polaków.

Dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o wydanie ZRID została złożona w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 17 lipca br.
– Mieliśmy 90 dni na wydanie zezwolenia. Wydajemy je po 33 dniach – mówił wojewoda Tmasz Hinc dodając, że oprócz samej decyzji ZRID konieczne było jeszcze wydanie ponownej Decyzji Oddziaływania na Środowisko.

Dokumenty zostały sprawdzone, obie decyzje zostały wydane i zaraz po podpisaniu przez wojewodę przez ręce ministrów: Marka Gróbarczyka, Andrzeja Adamczka, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, szefa zachodniopomorskiej GDDKiA Łukasza Lendnera trafiły w ręce Prezydenta Janusza Żmurkiewicza, a ten przekazał je wykonawcy.
– W 2017 r. na promie Karsibór podpisaliśmy umowę na finansowanie tej inwestycji. W 2018 roku zrobiliśmy kolejny ważny krok podpisując umowę z wykonawcą. Dziś robimy trzeci, milowy krok, który jest konieczny, by nasze marzenie o tunelu się ziściło. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie maszyny, która go wydrąży, a ostatnim otwarcie tunelu. Jeszcze w październiku wykonawca wchodzi na plac budowy. Budowa się rozpocznie. Pod koniec 2022 r. wspólnie będziemy się cieszyć z otwarcia tunelu – mówił Prezydent Świnoujścia, po czym wręczył najważniejszym gościom grę planszową „Tunel pod Świną”.

Nawiązał do tej sytuacji Piotr Kledzik, dyrektor firmy PORR, stojącej na czele konsorcjum wykonawczego: – Deklaruję, że na przełomie października i listopada wbijemy pierwszą łopatę, a grę TUNEL wygramy.

Kolejne kroki

Decyzja ZRID, to w uproszczeniu pozwolenie na budowę drogi. Posiada ona rygor natychmiastowej wykonalności, co daje wykonawcy możliwość niezwłocznego przystąpienia do prac budowlanych. Decyzję ZRID udało się uzyskać niezwykle sprawnie – w niespełna 3 miesiące. Tym samym, po wielu latach oczekiwania, tunel w Świnoujściu przechodzi z fazy analiz, planów i projektów do realizacji robót budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w ramach podpisanej we wrześniu 2018 roku umowy z konsorcjum firm PORR, Gulermak i Energopol Szczecin. Kontrakt o wartości 793 mln złotych realizowany jest w formule projektuj i buduj. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest we wrześniu 2022 roku. Inwestorem jest Miasto Świnoujście które finansuje inwestycję, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego wspierając samorząd w prowadzeniu inwestycji. Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania to 775,6 mln złotych.
Nowy odcinek drogi będzie miał łączną długość 3,4 km z czego niemal połowa pobiegnie przez jednorurowy tunel, z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu. Inwestycja będzie się rozpoczynała po stronie wyspy Wolin od rejonu terminala promów morskich – rejon ulic Duńska, Fińska i Skandynawska. Wyjazd z tunelu po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie w rejonie oczyszczalni ścieków, gdzie pojazdy wjadą na ulicę Karsiborską.

Pierwsze roboty budowlane

W ciągu najbliższego tygodnia wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. W pierwszym etapie rozpocznie się sprawdzanie saperskie terenu inwestycji, co jest niezwykle ważne ze względu na często znajdowane w rejonie Świnoujścia niewybuchy z czasów II wojny światowej. Ruszą również wycinki drzew, a teren inwestycji zostanie wytyczony geodezyjnie. Wykonawca będzie organizował swoje zaplecze. Z początkiem przyszłego roku ruszą zasadnicze roboty związane z wykonywaniem szybu startowego tunelu po stronie wyspy Uznam. Tunel będzie składał się z trzech części: wykonanej w murach oporowych o długości 475 m, metodą odkrywkową o dł. 295 m oraz zasadniczej części drążonej o dł. 1,48 km.

Maszyna drążąca wysokości 3 piętrowego budynku

Drążenie tunelu z komory startowej położonej po stronie wyspy Uznam będzie wykonywała maszyna drążąca (TBM) o długości 100 metrów, której tarcza będzie miała średnicę 13,5 metrów. Urządzenie zostało zamówione już przez wykonawcę w Chinach i będzie gotowe w maju przyszłego roku, do Polski przypłynie w sierpniu. Następnie będzie trwał montaż w komorze startowej. Drążenie powinno się rozpocząć zgodnie na początku 2021 roku. Maszyna TBM będzie zostawiała za sobą gotowy tunel złożony z prefabrykowanych elementów. Samo drążenie będzie trwało kilka miesięcy, w sierpniu 2021 roku maszyna TBM powinna przebić się do szybu końcowego położonego na wyspie Wolin. Następnie zostanie zdemontowana.

Droga w tunelu

W wydrążonym tunelu trzeba jeszcze będzie wykonać drogę wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jej funkcjonowania. Musi powstać sama jezdnia wraz z położoną poniżej galerią ewakuacyjną. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu. Bardzo ważne są również urządzenia wentylacyjne i wszelkie systemy bezpieczeństwa. Do funkcjonowanie tunelu konieczny jest układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie budynek, z którego tunel będzie zarządzany. Zgodnie z kontraktem we wrześniu 2022 roku wszystkie roboty powinny zostać zakończone i kierowcy powinni zacząć korzystać z tunelu łączącego Świnoujście z resztą Polski.