BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

informuje, że:

Prezes Rady ministrów Zarządzeniem nr 141 wprowadził na terytorium całego kraju pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA ) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień alarmowy ALFA – CRP ) obowiązujące od dnia 28 sierpnia do 03 września 2019r.

Wprowadzone stopnie alarmowe mają charakter prewencyjny i są związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trampa.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą natomiast zagrożenia w cyberprzestrzeni.

ALFA jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania alarmu uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale także przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia.

Zalicza się do nich m.in. nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych oraz samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszystkie nietypowe, niepokojące sytuacje oraz zagrożenia powinny zostać zgłoszone policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 lub 997.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW