Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła – konferencja z udziałem ministra Dariusza Piontkowskiego

– Szkoła musi być miejscem bezpiecznym – powiedział szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski podczas dzisiejszej (29 sierpnia) konferencji poświęconej bezpieczeństwu w szkołach. W spotkaniu wzięli też udział członkowie Komitetu Społecznego Rady Ministrów z jego przewodniczącym wicepremierem Piotrem Glińskim.

– Szkoła musi być miejscem bezpiecznym – powiedział szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski podczas dzisiejszej (29 sierpnia) konferencji poświęconej bezpieczeństwu w szkołach. W spotkaniu wzięli też udział członkowie Komitetu Społecznego Rady Ministrów z jego przewodniczącym wicepremierem Piotrem Glińskim.
Minister Dariusz Piontkowski w swoim przemówieniu podkreślił, że szkoła musi być miejscem bezpiecznym. Szef MEN zaznaczył, że rodzice muszą mieć pewność, że ich dziecko jest pod dobrą opieką i bezpiecznie wróci do domu. Wskazywał również, że ministerstwo edukacji realizuje wiele działań , które mają to bezpieczeństwo zapewnić. Nauczyciele muszą być przygotowani do reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia.

– Dlatego przygotowaliśmy, już jakiś czas temu Podręcznik, w którym opisane są zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Opracowany dokument zawiera zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły – powiedział minister Piontkowski.

Minister edukacji dodał, że publikacja ta jest aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów. Ponadto wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek szkolenia się z udzielania pierwszej pomocy, w tym reagowania na różnego rodzaju zagrożenia.

– Dbamy o to, żeby dzieci miały w szkołach higieniczne warunki, odpowiednie miejsce do spożywania posiłków, jak i czas na ich zjedzenie. Dlatego odbudowujemy stołówki i jadalnie szkolne – podkreślił minister Dariusz Piontkowski. – Zadbaliśmy również o to, by dyrektorzy układając plan zajęć szkolnych uwzględniali w nim w porozumieniu z rodzicami i uczniami długość przerw, które pozwolą na zjedzenie posiłku – zaznaczył minister edukacji.

Szef MEN wspominał również o monitoringu wizyjnym w szkołach, jako ważnym elemencie bezpieczeństwa uczniów.

– Pojawiły się w pewnym momencie wątpliwości, jak ten monitoring ma funkcjonować, czy nie narusza on prywatności dzieci i młodzieży. Stąd są uregulowane ustawowo procedury, według których dyrektorzy szkół mogą ten monitoring wizyjny instalować – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Minister Edukacji Narodowej dodał, że dyrektorzy szkół zobowiązani są do przygotowania dzieciom miejsca, w którym mogą one pozostawić część podręczników i przyborów szkolnych.

– Nie jest więc dziś tak, że dzieci, idąc do szkoły, muszą dźwigać na plecach wszystkie podręczniki, które związane są z lekcjami w danym dniu. Spokojnie większość tych podręczników zostawiają w szkole, biorą tylko te zeszyty, książki, które są im potrzebne na lekcje. To także jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne kolejnych pokoleń Polaków – powiedział Dariusz Piontkowski.

O Bezpiecznej szkole i działaniach poszczególnych resortów w trakcie konferencji mówili też: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej