W przyszłym tygodniu nowy asfalt na ul. Wybrzeże Władysława IV

Inwestycja o nazwie „Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Śródmiejskiej” wchodzi w kolejny etap. W przyszłym tygodniu na wyłączonej od stycznia części jezdni położony zostanie nowy asfalt.

Przebudowywana część jezdni jest już gotowa do położenia asfaltu. Wykonano podbudowę, zamontowano studzienki ściekowe, ustawione zostały nowe krawężniki, przełożone płytki na chodniku.

Najistotniejsze rzeczy tej inwestycji miały jednak miejsce głęboko pod ziemią. Pod placem Rybaka ukryty został separator, do którego będzie trafiała deszczówka z okolicznych rejonów miasta. W sąsiedztwie niego wybudowana jest pompownia wraz z całym oprzyrządowaniem, która będzie tłoczyła oczyszczoną już wodę.

Teraz prace skupią się na powierzchni. Po ułożeniu masy bitumicznej na pierwszej połowie jezdni ruch zostanie przeniesiony na tę część, a remontowana zostanie będzie druga. Przebudowana zostanie także część placu Rybaka wraz z miejscami parkingowymi.

Info, foto: UM