Dostaliśmy kolejne pieniądze unijne na nasze inwestycje

3,6 mln zł dofinansowania na budowę węzła przesiadkowego przy przystani Warszów oraz 299 tys. zł na punkt przystankowy dla rowerzystów w Ognicy. To kolejne inwestycje, które miasto będzie realizowało z udziałem środków unijnych.

Węzeł etap II – środki Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – RPO WZ 2014-2020
Wartość projektu (całość z wydatkami niekwalifikowalnymi) ok 8 mln złotych

Wartość projektu (wydatki kwalifikowalne): 6,7 mln złotych

Dofinansowanie: 3,6 mln złotych

Zakres:

Połączenie parkingu Park and Ride z dworcem PKP, dworcem komunikacji autobusowej, oraz przystanią promową
Zakup terenu po byłym PKS tak aby powstał spójny z I etapem teren przeznaczony pod rozwój komunikacji publicznej (autobusy, busy, taksówki)
Wszystko to wpłynie na poprawę funkcjonalności newralgicznego punktu na mapie komunikacyjnej Miasta. Nowoczesny węzeł przesiadkowy połączy różne elementy transportu w jedną, spójną całość i da mieszkańcom i turystom: wygodniejsze warunki przesiadkowe z różnych środków transportu, nowe miejsca parkingowe. Poprawie ulegnie też estetyka tego fragmentu Miasta. Wszystko to przełoży się także na poprawę stanu środowiska naturalnego w tym miejscu. Mamy nadzieję, że więcej osób przesiądzie się na rowery, będzie korzystało ze środków transportu publicznego i mniej samochodów wjedzie do centrum miasta. To kolejny krok konsekwentnie prowadzonej przez Miasto polityki transportowej. Równocześnie to inwestycja komplementarna i o dużym znaczeniu dla Miasta w związku z budową tunelu.

2. „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego”

Wartość projektu : 857 tyś brutto

Dofinansowanie: 299 tys złotych

Czas realizacji: do końca rok , max 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres:

W ramach projektu powstanie tak długo wyczekiwany przez mieszkańców miasta plac w Świnoujściu – Ognicy, , który będzie pełnił rolę punktu festynowego/integracyjnego dla turystów i mieszkańców. Zbudowane zostaną m.in. ( wiata grillowa, toaleta, parking, mała architektura – ławostoły, ławki, stojaki na rowery) Zostanie uporządkowana zieleń oraz wykonane nowe nasadzenia krzewów.

Punkt będzie uzupełniał istniejącą w prawobrzeżnej części Miasta infrastrukturę turystyczną – stanowiąc łącznik pomiędzy dzielnicą Warszów a wyspą Karsibór. Poprawie ulegną warunki do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej.

Info UM