W środę, 10 kwietnia br. odbędzie się egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.
W czwartek, 11 kwietnia br. uczniowie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek, 12 kwietnia z języka obcego nowożytnego.