W związku z prowadzonym przez Wydział Operacyjno-Śledczy MOSG pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku śledztwem dotyczącym handlu ludźmi do pracy przymusowej informujemy wszystkich pokrzywdzonych, którzy pracowali w firmach Yes! We Can Renovate i BYGG Service Company Scandinavian Sp. z o.o. w Polsce i Szwecji, a dotąd nie zostali przesłuchani, aby zgłaszali się do prokuratury lub kontaktowali się na e-mail prokuratura@gdansk.po.gov.pl albo telefonicznie z MOSG na nr (58) 5242222.

Straż graniczna