Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W piątek, 1 marca, w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W jednostkach wojskowych zorganizowano zbiórki, a w miejscach pamięci marynarze złożyli kwiaty oraz wystawili posterunki honorowe.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się godzinie 8.00. W jednostkach wojskowych wchodzących w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża miały miejsce uroczyste zbiórki kadry i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Podniesiono na nich flagi państwowe oraz odczytano list okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Świnoujskie uroczystości związane z pamięcią o „Żołnierzach Wyklętych” odbyły się na Placu Słowiańskim, przed pomnikiem „Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele dowództwa oraz jednostek 8.FOW, kompania honorowa, poczet flagowy, sztandar świnoujskiej Komendy Portu Wojennego oraz Orkiestra Wojskowa. W trakcie uroczystości odczytano „Apel Pamięci”. Delegacja 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, na czele z dowódcą komandorem Piotrem Nieciem złożyła pod pomnikiem pamiątkowy wieniec. Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Na Placu Wolności zaprezentowano również wystawę okolicznościową pt. „Namioty Wyklętych”.

W garnizonie Dziwnów uroczystości miały miejsce przed płytą upamiętniającą „Poległych Saperów”. W uroczystości uczestniczył stan osobowy 8. Batalionu Saperów oraz 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego. Przedstawiciele jednostki złożyli wieńce okolicznościowe.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony jest 1 marca na podstawie ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jak zapisane zostało w ustawie, to święto państwowe ustanowione zostało w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Marynarka Wojenna

Świnoujście – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – FOTO

Świnoujście – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – FOTO