Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” będzie dofinansowany kwotą ponad 512 mln zł. Dziś listę projektów z dofinansowaniem ogłosiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych

– To świetna wiadomość dla całego obszaru metropolitarnego Szczecina – mówi Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski – To zupełnie zmieni oblicze komunikacyjne miasta, zwiększy dostępność transportu publicznego, skróci i ułatwi czasy przejazdu.

Przyznane dofinansowanie to aż 85 % całości projektu. Łączny koszt projektu to 741 203 584,08 zł.

Wnioskodawcą projektu „Budowa SKM” było Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt brał udział w konkursie nr POIiŚ.5.2/2/16 (Kolej miejska – infrastruktura). Został pozytywnie zakwalifikowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wartość 3 projektów, które znalazły się na wygranej liście, to aż 881 181 529,40 zł, w tym środki przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 wynoszą 608 744 286,45 zł. Szczeciński projekt jest największym beneficjentem tego konkursu

Agnieszka Muchla
Rzecznik prasowy wojewody