Świnoujście – Pożegnanie oficerów, podoficerów i pracowników wojska

31 stycznia 2018 r. uroczyście pożegnano oficerów i podoficerów odchodzących do rezerwy oraz pracowników wojska kończących pracę w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście

Komendant Portu Wojennego Świnoujście kmdr Marek Bartkowski, podziękował odchodzącym za wieloletnią służbę i pracę. Zgodnie z Ustawą o dyscyplinie wojskowej, odchodzący zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi za bardzo dobre osiągnięcia w działalności służbowej.

Do rezerwy ubyli:
kmdr ppor. Artur Widorowski
kmdr ppor. Tomasz Dębski
kmdr ppor. Tadeusz Kusiakiewicz
kmdr ppor. Grzegorz Kowalski
kmdr ppor. Arkadiusz Kędra
st. chor. szt. Adam Hudzik
st. chor. szt. Dariusz Kornat
st. chor. szt. Witold Gołębiowski
st. chor. Robert Staszak
mł. chor. Grzegorz Pyclik

Pracę zakończyli:
Pani Irena Margula
Pan Jerzy Furtak

Żegnając odchodzących do rezerwy i kończących pracę, w obecności najbliższych współpracowników i podwładnych, Komendant złożył życzenia pomyślności a także powodzenia w realizacji planów i marzeń. Mężowie zaufania korpusów oficerskiego i podoficerskiego wręczyli odchodzącym do rezerwy upominki związane z Komendą Portu Wojennego Świnoujście. Wyróżniający się żołnierze wpisali się do Księgi Pamiątkowej Klubu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Pożegnanie odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z Ceremoniału Wojskowego w obecności Sztandaru Komendy Portu Wojennego Świnoujście oraz przy udziale trębaczy z Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu.

kpt. mar. Paweł Rozenfeld

Related posts

Świnoujście – Pożegnanie oficera odchodzącego na inne stanowisko służbowe

Uroczysty Apel KPW Świnoujście

KPW Świnoujście – wręczenie broni elewom