Nie umiesz śpiewać – nie szkodni i tak możesz zostać „gwiazdą”

24 godziny temu nikt nie wiedział KTO TO są siostry Małgorzata i Esmeralda Godlewskie.