W dniach 20 – 22. Listopada przeprowadzono prelekcje na temat prawidłowego alarmowania służb ratowniczych, zasady prawidłowej ewakuacji w czasie pożaru, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenie pomocy przed medycznej.

W zajęciach udział wzięło przedszkole nr 1 w Choszcznie, Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie oraz Ośrodek Terapii Zajęciowej w Piaseczniku łącznie 50 osób dorosłych i 25 dzieci.

autor: Stanisław Rydz