Północny odcinek granicy państwowej RP ochraniany przez Morski Oddział Straży Granicznej wizytowała w dniach 2-6 października delegacja przedstawicieli Sejmu RP Komisji do spraw Służb Specjalnych. Towarzyszył jej kmdr SG dr Piotr Patla Komendant MOSG.

Przedstawiciele Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych przebywali 2 października w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie, gdzie zapoznali się ze szczegółowymi zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na tym odcinku. Następnie delegacja udała się do siedziby Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen i Kołbaskowa.

Podczas pobytu w woj. zachodniopomorskim przedstawiciele Komisji wspólnie z Komendantem MOSG 3 października udali się do Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, gdzie dokonali oceny współdziałania z innymi służbami. Posłowie wspólnie z Komendantem MOSG wzięli udział w rejsie patrolowym jednostką pływającą Straży Granicznej m.in. w rejonie gazoportu.

Ostatniego dnia wizyty posłowie przyglądali się praktycznym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG we współdziałaniu z wojskiem i Policją. Pokaz odbył się w Basenie Westerplatte.

Straż Graniczna