Przeładunek siarki w Świnoujściu – Wyjaśnienie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wydał decyzję dla OT Port Świnoujście Sp. z o.o. odnośnie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku przeładunków.

Jednak do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego nie należy określanie rodzajów towarów, które docierają do portu. Kwestię tego, jakie towary i w jakiej ilości mogą do portu wpłynąć, regulują osobne przepisy – w tym Zarządzenie nr 3 ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 26 lipca 2013 r.

Pozwolenie wydawane przez Urząd Marszałkowski dotyczy – mówiąc kolokwialnie – pozostałości po przeładunkach. Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska dba o to, by w wyniku prowadzonej na terenie portu działalności, o której decyduje Zarząd Portu Handlowego Świnoujście oraz Urząd Morski, nie ucierpiało otoczenie. O tym właśnie mówi decyzja odnośnie „wytwarzania odpadu o kodzie 06 06 99 – inne niewymienione odpady  (siarka granulowana, szlamy siarkowe), powstającego podczas rozsypów przy przeładunku siarki granulowanej oraz miejsc po magazynowaniu tego produktu”.

Dodać trzeba, że w myśl przepisów siarka jest produktem. Pozostałość siarki granulowej tj. odpad o kodzie 060699 nie jest odpadem niebezpiecznym. Urząd Marszałkowski wydając decyzję zastrzegł, by wszelkie pozostałości po przeładunku oraz czyszczenia palcu były dokładnie usunięte, umieszczane w kontenerach i wywożone z terenu portu przez specjalistyczną firmę.

Jeszcze raz należy zaznaczyć, iż pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest zezwoleniem dla podmiotu na prowadzenie działalności w zakresie przeładunku produktów, w tym siarki, w porcie morskim. Urząd Marszałkowski wydał decyzje która reguluję kwestię postępowania z odpadem powstałym podczas przeładunku towarów.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie przeładunków może być uciążliwe dla otoczenia, ale dlatego właśnie odbywa się na terenach o statusie terenów przemysłowych, o utworzeniu których w konkretnej lokalizacji decydują władze lokalne, a nie Samorząd Województwa.

Tym niemniej w nawiązaniu do doniesień medialnych na ten temat i niepokoju w kwestii przeładunków Urząd Marszałkowski zwrócił się do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewody o przeprowadzenie kontroli, która odpowie na pytanie, czy przeładunek siarki nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nie ma zgody na przeładunek siarki – Konferencja prasowa – VIDEO 360

Nie ma zgody na przeładunek siarki – Konferencja prasowa – VIDEO 360